25 november 2021 kl. 15.00-16.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Hållbar produktion -
från vad till hur

SuPr, noden för hållbar och produktion, tillsammans med IUC Sweden bjuder in till seminarium. Hur kan små och medelstora företag gå från ord till handling när det gäller hållbar produktion?