30 november 2021 kl. 08.00-08.40  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Hinner regelutvecklingen med för att klara klimat-utmaningen?

Öppet samtal mellan Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län samt Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.
De samtalar om ny hur regelutvecklingen ska kunna hänga med i svängarna om ny teknik ska kunna bidra till att lösa och hantera klimatförändringarna.