25 oktober 2021 till 26 oktober 2021 kl. 09.00-16.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Informationsdagar om Horisont Europa, kluster 6

Det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, kluster 6 innehåller satsningar på, bland annat, cirkulär ekonomi, bioekonomi, livsmedel och miljö och klimat.