25 oktober 2021 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Swedish-Finnish Seminar on Bioeconomy

Webinarium om Sveriges och Finlands arbete kring bioekonomi under rubriken: Key Enabling Technologies for a Sustainable Future. Resultat från en rad olika projekt och satsningar inom bioekonomi presenteras i fyra spår:

  • Wood materials and Construction
  • Biorefinery – Chemicals and Fuels
  • Textiles
  • Packaging