7 oktober 2021 till 8 oktober 2021 kl. 16.00-09.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

H&M and IKEA reveal findings from their joint study on used textiles

Webinarium redovisar resultaten från deras omfattande studie av kemikalier i använda textilier. Vilka farliga kemikalier har man hittat och hur kan de försvåra återanvändningen av texil?