14 september 2021 till 30 november 2021 kl. 13.30-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Affärsutvecklings­checkar med fokus på hållbarhet

Region Skåne lanserar checkar för företag som ska användas för insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer.