17 augusti 2021 till 1 september 2021 kl. 11.00-17.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Gör ett inspel till projekt om biobaserad cirkulär textil

I höst startar Bioinnovation ett innovationsprojekt kring biobaserad, cirkulär textil. Fram till den 1 september tar projektledarena emot synpunkter och inspel, så om du har kunskap och information som kan vara värdefull för dem så kontakta dem i kontaktformuläret nedan.