27 oktober 2021 kl. 09.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft

Fossilfritt Sverige anordnar heldagskonferens på Berns salonger i Stockholm. 22 branscher ingår i färdplanen för fossilfri konkurrenskraft och arbetet med planen och hur långt man kommit presenteras under konferensdagen. Dessutom vilka utmaningar som ligger i framtiden och vilka politiska beslut som behövs.