11 mars 2021 kl. 13.00-14.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Informationsträff: Centrum för cirkulärt byggande

IVL Svenska Miljöinstitutet bjuder in till informationsträff om samverkansarenan CCBuild och demonstration av den digitala plattformenmed systemstöd för cirkulär produkthantering.