22 januari 2021 kl. 09.45-11.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Energimyndighetens satsning på biobaserade lösningar för energi- och klimatomställningen

Energimyndigheten bjuder in till informationsmöte om sina planerade forsknings - och innovationsinsater när det gäller biobaserade lösningar på energi-och klimatomställningen. Det finns möjlighet att komma med inspel och synpunkter under mötet.