Collage med porträtt på alla tolv ledamöterna i delegationen.

Delegationen för cirkulär ekonomi

Här kan du läsa nyheter om Delegationens verksamhet. Till exempel vilka förslag Delegationen lämnar till regeringen och Expertgruppernas arbete.